person holding pen leaning on table

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

 

Głównym celem Biura Karier UMFC jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów Uczelni poprzez stwarzanie im możliwości koncertowych, przekazywanie na bieżąco informacji o kursach doskonalących ich umiejętności i kwalifikacje, konkursach muzycznych, festiwalach,  ofertach pracy i programach stypendialnych.

Studenci UMFC czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych m.in. przez: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Kapitułę Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, Teatr Scena działający przy Domu Literatury w Warszawie, Fundację Światło Dla Życia, Société Générale, Centrum Olimpijskie w Warszawie.

Niezależnie od współpracy z instytucjami rządowymi, kulturalnymi oraz komercyjnymi, Biuro Karier na bieżąco odpowiada na zapytania ofertowe podmiotów prywatnych, kierowane do studentów Uczelni, a dotyczące udziału w wielu wydarzeniach o charakterze artystycznym, okolicznościowym lub prywatnym.