Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku zatrudni
od 1 września 2019 r. nauczyciela gry na skrzypcach w pełnym wymiarze godzin, tj. 18 h tygodniowo, z możliwością nadgodzin.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać drogą mailową na adres: szkolamuzycznaszczecinek@gmail.com