Termin nadsyłania partytur: 1 września 2019 r.

Więcej informacji: http://rok.art.pl/wydarzenia/arboretum2019/

Formularz zgloszeniowy

Regulamin konkursu kompozytorskiego Arboretum 2019