Dyrektor Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i produkcji koncertów.

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=107214&bip_id=488

NABÓR – Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i produkcji koncertów

Rodo