Dyrekcja Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

altówka tutti

Termin zgłoszeń: 20.05.2019

Więcej informacji: https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/oferty-pracy/oferta/n/altowka-tutti-w-orkiestrze-tw-on/?fbclid=IwAR3_CN8_KRynu4uDBeMBKWK91fUK4zkeLkFhDnxES06hEiwP-My7PRHicNo