Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti grupy altówek orkiestry symfonicznej

Termin zgłoszeń: 31 maja 2019r.

Więcej informacji: https://www.filharmonia-slaska.eu/Og%C5%82oszenie(1).pdf